Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do nowelizacji VAT, która weszła w życie 1 lipca 2015
  Podpinanie zaliczki większej niż wartość faktury
  Analiza bieżącej płynności finansowej i planowanych przepływów finansowych (1)
  Obrót stalą w myśl nowych przepisów w WF-Mag dla Windows
  Korekty zbiorcze i inne nowości wersji 7.80.8 – zobacz jakie to proste
  Zmiany fiskalne od 01.04.2013 r. – Co nas czeka w związku z nimi ?
  Oferujemy bezpłatne webinaria
  Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do nowelizacji VAT, która weszła w życie 1 lipca 2015
  WF-Fakir 8.00.0 - Automatyzacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
  Obrót stalą w myśl nowych przepisów w WF-Mag dla Windows
  System Asseco WAPRO po nowelizacji prawa podatkowego na rok 2013.
  Moduł Magik II – szybki start - część III
  Moduł Magik II – różnice między rozrachunkiem a dokumentem
  Oferujemy bezpłatne webinaria
  Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do nowelizacji VAT, która weszła w życie 1 lipca 2015
  Obrót stalą w myśl nowych przepisów w WF-Mag dla Windows
  System Asseco WAPRO po nowelizacji prawa podatkowego na rok 2013.
  WF-KaPeR e-deklaracje - osoba upoważniona do podpisywania deklaracji
  Zmiany w WF-Mag dla Windows wersja 7.60.6. Rozliczenie zakupu złomu od 1 kwietnia 2011r.
  e-deklaracje w programie Księga podatkowa i ryczałt WF-KaPeR dla Windows
  Oferujemy bezpłatne webinaria
  „WF-Analizy” - dynamiczne analizy
  Publikowanie raportów WF-Analizy do programu WF-Mag dla Windows
  Szybka analiza danych w WF-Analizy cz. II – sprzedaż wg kontrahentów
  Szybka analiza danych w WF-Analizy cz. III – analiza obrotów towarów
  Szybka analiza danych w WF-Analizy cz. I – sprzedaż wg handlowców
  Szybka analiza danych w WF-Analizy cz. IV – analiza rozrachunków
  Oferujemy bezpłatne webinaria
  Moduł Magik II – szybki start - część I
  Poprawna konfiguracja wydruku Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7
  Dodanie składnika płacowego „Świadczenie rzeczowe na rzecz pracownika”
  Problem zwolnienia i zatrudnienia pracownika w tym samym miesiącu.
  Jak liczony jest dodatek za godziny przepracowane w nocy
  Wspólna praca z e-Deklaracjami w programie WF-GANG dla Windows
  Oferujemy bezpłatne webinaria
  Nowy produkt w ofercie - aukcje internetowe WF-Aukcje
  WF-Aukcje - rozpoczęcie pracy cz.1
  WF-Aukcje - wystawianie aukcji cz.2
  WF-Aukcje - grupowe operacje cz.3
  WF-Aukcje – wystawianie aukcji cz.4
  • 1
  Oferujemy bezpłatne webinaria

  Aktualności

  2016.05.16

  Minimum inwestycji – maksimum korzyści: WF-Aukcje w firmie GRYC

  Inwestycja w program WF-Aukcje pozwoliła nam osiągnąć wymierne korzyści – dokładniejsze zarządzanie...

  2016.05.13

  E-kontrola skarbowa – Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jeszcze wcześniej!

  Dnia 13 maja 2016 r. Sejm przyjął poprawkę, wg. której duzi przedsiębiorcy od dnia 1 lipca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy od dnia 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 roku. , będą zobowiązani przekazywać organowi podatkowemu bez wezwania do 25-go dnia następnego miesiąca ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Nowy produkt w ofercie - WF-Aukcje

  21.12.2015 roku opublikowano pierwszą wersję nowego produktu w ofercie Asseco WAPRO WF-Aukcje (numer wersji 8.10.0).
  Równocześnie opublikowano nowe wydania programów: WF-Mag, WF-FaKir, WF-KaPeR, WF-GANG, WF-Analizy.

  2015.11.20

  Nowa wersja abStore 2.3.0

  Wersja oferuje m.in integrację z serwisem PayPal

  Kontakt

  Siedziba główna

  Sprawdź jak do nas dojechać

  Asseco WAPRO

  Asseco Business Solutions SA
  Oddział w Warszawie
  ul. Adama Branickiego 13
  02-972 Warszawa

  Dział sprzedaży

  22 702 89 02

  sprzedaz.wapro@assecobs.pl

  Dział aktywacji

  22 702 89 07

  aktywacja.wapro@assecobs.pl

  Centrala

  22 702 89 00

  info.wapro@assecobs.pl

  Pomoc Techniczna / Serwis

  22 702 89 89

  serwis.wapro@assecobs.pl

  Faks

  22 702 89 01

  Punkty sprzedaży / adresy partnerów

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje