WF-KaPeR.

WF-KaPeR – Bieżące zobowiązania właściciela firmy w Portalu Klienta Biura

W Portalu Klienta Biura Rachunkowego pobierającym dane z bazy danych programu WF-Kaper WIN dodane zostały: Nowa sekcja w Panelu startowym prezentująca naliczone zobowiązania właściciela firmy za ostatnie okresy rozliczeniowe; Nowy raport o nazwie Deklaracje udziałowca prezentujący naliczone deklaracje, załączniki i zaliczki na podatek dochodowy właściciela firmy oraz pobranie ich w formacie pdf;