Promocja


OSTATNIE POŻEGNANIE DOSa

30 września 2016 roku ostatecznie zamknęliśmy linię produkcyjną oraz bezpłatne wsparcie serwisowe programów dla DOS. Dajemy Państwu ostatnią szansę na korzystne pożegnanie z naszymi produktami dla DOS.
Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych Partnerów na terenie całego kraju lub do Działu Sprzedaży Asseco WAPRO, zadeklarować chęć rezygnacji z pracy na produktach dla DOS i odebrać aktualną wersję dla Windows nawet za 100 zł netto!


NIE CZEKAJ AŻ TWÓJ KOMPUTER PODEJMIE DECYZJĘ ZA CIEBIE!
PODZIĘKUJ PROGRAMOM DLA DOS I ZACZNIJ NOWY ETAP ROZWOJU SWOJEJ FIRMY!


Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji „Ostatnie pożegnanie DOS'a” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 7 września 2016 roku i trwa do 31 stycznia 2017 roku, dotyczy wszystkich produktów Asseco WAPRO dla DOS, mających swoje odpowiedniki w rodzinie produktów dla Windows.
 3. Ogólne zasady tzw. „crossupgrade” (przejście z oprogramowania dla DOS na oprogramowanie dla Windows) regulują odrębne ustalenia ogólnodostępne na stronach internetowych Organizatora po adresem http://www.wapro.pl/wapro/cennik#crossupgrade
 4. Użytkownicy posiadający ostatnią wersję programu mają prawo do zamiany swojej obecnej licencji dla DOS na nową licencję dla Windows w ramach tej samej linii w cenie 100 zł netto za każde stanowisko.
  Użytkownicy posiadający nieaktualną wersję mogą otrzymać 40% rabatu na zakup licencji dla Windows.
 5. Powyższe rabaty obowiązują przy zachowaniu takiej samej, bądź mniejszej konfiguracji stanowiskowej w myśl zasad obowiązujących w przypadku „crossupgrade” o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu. Dodatkowe stanowiska (powyżej ilości podlegających zamianie) można dokupić wg aktualnego w dniu zakupu, cennika detalicznego.
 6. Niniejsza promocja łączy się automatycznie z promocją: Gwarancja bezpłatnej aktualizacji.
 7. Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO.
 8. Organizator, firma Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
 9. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada jej Organizator.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje