Dlaczego Asseco WAPRO?

Wyższa jakość obsługi klienta

W ofercie programów Asseco WAPRO dostępny jest specjalistyczny system zaprojektowany do zarządzania relacjami z kontrahentami firmy – Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM. Jednym z głównych zadań aplikacji jest tworzenie bazy wiedzy o byłych, obecnych, a nawet potencjalnych klientach. Umożliwia to opracowanie indywidualnych profili partnerów handlowych oraz dopasowywanie oferty i sposobu obsługi do specyficznych potrzeb każdego z nich. Uzyskane informacje pozwalają na wychwycenie najbardziej strategicznych kontrahentów i zapewnienie im szczególnie wysokiej jakości usług. Ponadto klientów o podobnych profilach można łączyć w grupy, co przede wszystkim umożliwia optymalizację procesu ich obsługi.

Aplikacja WF-CRM gromadzi także pełną wiedzę na temat historii kontaktów z daną firmą oraz wszystkich relacji jakie były z nią poprzednio nawiązane. Zwiększa to satysfakcję obsługiwanych klientów, którzy kierowani są zawsze do kompetentnego pracownika znającego ich potrzeby i dotychczasowy przebieg współpracy. Kontrahent nie traci czasu na wielokrotne przedstawianie różnym osobom tego samego problemu. Unika się więc nieporozumień związanych z niedoinformowaniem kolejnych obsługujących go specjalistów. Program WF-CRM pozwala także na przydzielenie każdemu klientowi konkretnego opiekuna odpowiedzialnego za całość relacji pomiędzy nim a firmą.

Kolejną funkcjonalnością, jaką zapewnia WF-CRM, jest możliwość rejestracji problemów zgłaszanych przez kontrahentów oraz przekształcanie ich na zadania, do których przydziela się odpowiednie zasoby. Program śledzi stan wykonania każdego zadania, dzięki czemu unika się sytuacji, w której problem klienta będzie pozostawiony bez rozwiązania.

Niektóre zgłaszane zapytania czy problemy pociągają za sobą konieczność podjęcia dodatkowych działań, a czasami nawet całego ich szeregu. Muszą one zawsze być ze sobą powiązane. Korelacja ta dotyczy nie tylko osób realizujących zadanie oraz czasu, w którym ma się ono odbyć, ale także sprzętu, maszyn, urządzeń, wolnych pomieszczeń, itp. służących do realizacji danego zadania.

Aby proces taki można było sprawnie zaplanować, skutecznie przeprowadzić i efektywnie sfinalizować – warto użyć programu klasy CRM. Taki system znakomicie usprawnia wszystkie wymienione wcześniej trzy fazy zadania, czuwając przy tym, aby harmonogram działań wykluczał sytuacje, w których na przykład w pewnej chwili samochód potrzebny jest w dwóch różnych, oddalonych od siebie miejscach.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje