Dlaczego Asseco WAPRO?

Optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa

W celu uzyskania wysokiej rentowności firmy niezbędne jest efektywne wykorzystanie wszystkich jej zasobów. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko zasoby towarowe, maszyny, urządzenia czy sprzęt, ale także potencjał osobowy. Nie można zapomnieć przy tym o takiej organizacji pracy, która warunkuje prawidłowe i najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich.

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy w każdym ze wspomnianych obszarów.

Program Sprzedaż i magazyn WF-Mag ułatwia prowadzenie sprzedaży oraz umożliwia zarządzanie magazynem. Ponadto we współpracy z naszymi partnerami handlowymi można w prosty sposób wykorzystać go do wspierania zdecydowanie bardziej zaawansowanych procesów (np. zarządzania łańcuchami dostaw) czy obsługi mniej typowych obszarów funkcjonowania firmy (np. obsługi magazynów wysokiego składowania, czy tzw. „rozmiarówki"), co daje użytkownikowi wymierne, często bardzo duże oszczędności.

Program Finanse i księgowość WF-FaKir umożliwia prowadzenie księgowości oraz oferuje, poza standardową funkcjonalnością, także moduł budżetowania i moduł obsługi centrów przychodowo-kosztowych. Pozwala to, zwłaszcza w połączeniu z programem Analizy wielowymiarowe WF-Analizy, na precyzyjne zarządzanie finansami w firmie.

W przypadku mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw prowadzących księgowość uproszczoną, identyczny efekt optymalnego wykorzystania zasobów uzyskamy wdrażając (zamiast powyższego kompletu) jeden program - Księga podatkowa i ryczałt WF-KaPeR, zawierający odpowiednio uproszczone, ale kompletne rozwiązania dla każdego z wymienionych obszarów.

„Kompleksowość produktu sprawia, że do obsługi firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wystarczy jedna aplikacja, własnie WF-KaPeR dla Windows"
mówi Pan Tomasz Jagoda główny księgowy biura rachunkowego Metis

W ofercie programów Asseco WAPRO znajduje się również system zaprojektowany do zarządzania zasobami firmowymi i relacjami z klientami – Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM. Gromadzi on i archiwizuje wszelkie informacje związane z pracą przedsiębiorstwa, tworząc centralną i - co ważne - ujednoliconą bazę wiedzy. Aplikacja pozwala ponadto na planowanie czasu i zadań pracowników oraz rozliczanie ich z efektów wykonanej pracy. Wbudowane w systemie mechanizmy umożliwiają przypisywanie pracowników, jednostki organizacyjne oraz zasoby materialne do realizowanych w firmie zadań. Dzięki temu z jednej strony optymalizuje się zarządzanie wszelkimi zasobami, z drugiej – otrzymuje się pełny obraz ich faktycznego wykorzystania, który po przeanalizowaniu pozwala na dalsze zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa.

System Kadry i płace WF-GANG ułatwia zarządzanie zasobami w obszarze kadr i płac. Aplikacja w standardzie zawiera rozwiązania, które zaspakajają większość potrzeb typowego użytkownika. Dodatkowo program wyposażony jest w narzędzie Zintegrowanego Środowiska Rozwoju (IDE). Dostępny jest tu między innymi kreator składników płacowych, kreator raportów (w tym specjalizowany kreator wydruków list płac), kreator księgowań oraz generator raportów, którego warstwę graficzną tworzy sam użytkownik w dokumencie WORD.

Wbudowane środowisko programistyczne daje nie tylko możliwość rozbudowy bazy danych o dowolne własne struktury, lecz także pozwala na samodzielną realizację rozbudowy lub modyfikacji procedur programowych. Możliwość adaptacji systemu oferuje nie tylko serwis producenta oraz przeszkoleni partnerzy handlowi. Modyfikacji może dokonać każda osoba posiadająca umiejętność programowania.

Ponadto program kadrowo-płacowy jest zintegrowany z programem finansowo-księgowym Asseco WAPRO, co umożliwia automatyczne zaksięgowanie list płac.

Każdy z wymienionych programów Asseco WAPRO doskonale sprawdza się w samodzielnej pracy. Jednakże dzięki możliwości współpracy między systemami i wymiany danych między nimi firma może uzyskać zdecydowanie większe korzyści, wdrażając komplet aplikacji. Pozwoli to na kompleksowe wsparcie pracy we wszystkich najważniejszych obszarach działalności przedsiębiorstwa i maksymalne wykorzystanie zasobów organizacji.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje